תרגום רפואי

סיכומי רופא, תוצאות בדיקה, עלוני תרופות,
 אקרדיטציה (FMS ,(JCI ועוד

תרגום רפואי

תרגום טכני

חוברות הפעלה למשתמש, ספרים טכניים, רישום פטנטים, אישורים, ביקורות ועוד

תרגום טכני

תרגום משפטי

הסכמים, שירותי נוטריון, תעודות, תצהירים, צוואות, פסקי דין, מסמכים וראיות ועוד

תרגום משפטי

תמלול

שירותי תמלול מקצועיים לשיחות טלפון, ישיבות, נאומים, הקלטות סתר, וידיאו ועוד

תרגום עוקב

כתיבה טכנית

כתיבה טכנית או שיווקית לתעשיות Hightech, Lowtech, מוצרי צריכה.

כתיבה טכנית

תרגום עוקב

בתי משפט, ישיבות עסקיות, ביקור בכירים בישראל, שיחות הכנה, שיחות טלפון ועוד

תמלול

כפתור הפירגון לדף העסקי של אולימפוס תרגומים בגוגל לעסקים